parallax background

Iniciació Esportiva

 

Iniciació Esportiva

Iniciació i coneixement de diferents esports.
A l'AEEDI ens agrada l'esport. I ho tenim clar. Pensem que les activitats esportives, per tal que siguin considerades com un element educatiu, han de disposar de les següents premisses:

  • Ser participatives en referència els components de tot el grup.El joc ha d'esdevenir l'element lúdic de l'esport.
  • Treballar una gran quantitat d'experiències motrius, tenint present que la iniciació esportiva va lligada a l'educació física que es treballa a l'Escola.
  • Oferir propostes esportives heterogènies, ja que el grup és divers en edats i interessos.
  • Dur a terme a través d'una programació seqüenciada d'objectius i continguts, tant a nivell conceptual, com procedimental.
  • Destacar l'aprenentatge per sobre del resultat o la competència.
  • Plantejar la creació d'hàbits de l'esport en els infants, perquè revertirà en la seva qualitat de vida.Per més informació:
Secretaria de l’AEEDI, totes les tardes de dilluns a divendres.
aeedi@daina-isard.cat
Mòbil: 635626794, Salvador Bassó